Statutul asociatiei

/Statutul asociatiei

STATUTUL ASOCIATIEI CRESCATORILOR DE PASARI SI MAMIFERE MICI DE CURTE  „FANTEZIA – TARA DE SUS”  9369/2004 ; 2456/314/2016 ;

cu sediul in Suceava, str.Traian Vuia, nr.15, – incinta S.C. Comservice S.A.

Cap. I DISPOZITII GENERALE

Art. 1. – Asociatia crescatorilor de pasari si mamifere mici de curte „Fantezia-Tara de Sus” potrivit Ordonantei nr. 26 din 30/01/2000 publicata in Monitorul oficial, Partea I nr. 39 din 31/01/2000 cu modificarile si completarile aduse de Ordonanta nr. 37 din 30.01.2003 publicata in Monitorul Oficial, partea I nr. 62 din 01.02.2003, este o intelegere a mai mult de trei persoane (sub 100) care pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele si aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general prin promovarea educatiei si stiintei, protejarea mediului (a faunei) si in interes personal, nepatrimonial.

Art. 2. – Datele de identificare a asociatilor: In urma sedintelor de constituire din 28.02.2004 de la Campulung Moldovenesc si din 23.05.2004 de la Suceava un numar de 11 persoane si-au exprimat vointa de asociere avand acelasi scop comun si anume: prin cunostintele si a materialului genetic propriu detinut, indrumarea reciproca si mobilizare a altor persoane in cresterea numai a anumitor rase de pasari si mamiferelor mici de curte in vederea diversificarii si standardizarii corecte a porumbeilor de agrement si sport, a pasarilor exotice papagali, fazani, pauni, perusi, prepelite, turturele etc), a pasarilor de curte (gaini, rate, gaste, curci, bibilici, struti etc) a mamiferelor mici de curte (iepuri, porcusori de Guineea, hamsteri, etc) pentru ameliorarea si imbunatatirea reproducerii, a cresterii productiei de carne si oua, a diversificarii, conform standardelor actuale, a aspectului general, formei, coloritului animalelor crescute pe langa casa omului, in deplina sanatate, (din punct de vedere sanitar-veterinar), exemplarele cele mai reusite prezentate in expozitii diverse pentru informarea publicului larg si in special a tineretului, in indeletniciri pasionale, pozitive si benefice.

Urmatoarele persoane fizice au semnat asocierea:

1. VASILE BENDESCU – retras

2. CATALIN BOGDAN – decedat

3. IOAN BOLOGA

4. NICU BUTNARU

5. DRAGOS GULICIUC

6. GHEORGHE IFTODE – retras

7. IOAN POPA – decedat

8. GABRIEL RAILEANU – retras

9. VASILE SLEVOACA – retras

10. GHEORGHE UNGUREANU

11. ROMEO USURELU

Art. 3. – Denumirea asociatiei este Asociatia crescatorilor de pasari si mamifere mici de curte „Fantezia – Tara de Sus” iar sediul social este in judetul Suceava, municipiul Suceava str. Traian Vuia nr. 15 , in incinta S.C. „COMSERVICE” S.A. Suceava (conform contractului de inchiriere nr.41 din 01.07.2004) pe termen nelimitat, cu program de lucru propriu.

Art. 4. – Durata de functionare a asociatiei este pe termen nedeterminat.

Art. 5. – Patrimoniul initial al asociatiei, la data constituirii, este alcatuit din aportul in bani al asociate si anume suma de 600 lei.

Art. 6. – Componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control a asociatiei:

(1) Consiliul director, membri plini:

presedinte de onoare – ;

presedinte – Cristi Constantin Sofronia;

secretar – Romeu Radu Usurelu;

responsabil financiar – Sorin Mihai Gainariu;

vicepresedinti:

  • (porumbei de agrement si sport) – Ioan Bologa, Marin Kert;
  • (gaini de rasa) – Florin Buraciuc, Ioan Macsuta;
  • (iepuri de rasa) – Marius Petru Badaluta, Daniel Ionesi;
  • (pasari de curte, exotice, cavia) – Gheorghe Ungureanu, Marius Teofil Guliciuc;

responsabil comisia arbitri specializati – Dragos Guliciuc, Vasile Valentin Filip;

responsabil etica si disciplina – Dumitru Puiu, Marius Constantin Feneru;

responsabil sanatate animala – Andrei Constantin Ilisai;

(2) administrator – Ionut Florin Negriuc;

(3) organ de control (cenzor) – George Blanaru.

Art. 7. – Asociatia are personalitate juridica de drept privat, fara scop patrimonial, fara scop lucrativ. Actele de constituire si functionare sunt guvernate de legea civila iar organizarea si conducerea contabilitatii se va face in partida simpla.

Art. 8. – Asociatia isi desfasoara activitatea in baza Actului constitutiv si a Statutului avand organe de conducere, administrare si control proprii.

Art. 9. – Asociatia, pe baza hotararii adunarii generale, isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale si poate colabora, prin parteneriat, sau adera la Asociatii de profil din tara si strainatate.

Cap II. EXPLICITAREA SCOPULUI SI A OBIECTIVELOR ASOCIATIEI

Art. 10. – Scopul asociatiei este:

a) Prin cunostintele si relatiile pasionale, intre membrii asociatiei si alte persoane autorizate, se va pastra un fond genetic faunistic local si teritorial valoros prin ameliorare si selectie continua, conform standardelor nationale si internationale, a calitatii porumbeilor de agrement si sport, a pasarilor si mamiferelor mici de curte, a pasarilor exotice din Nordul Moldovei.

b) Promovarea intereselor membrilor asociatiei, facilitarea accesului la resurse private si publice, parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial, prin respectarea ordinii publice.

c) Dezvoltarea aptitudinilor gospodaresti si a gustului pentru frumos in randul cetatenilor si in special a tineretului.

Art. 11. – Obiectivele asociatiei sunt:

a) Actualizarea si tinerea unei evidente stricte, pe criterii genealogice, a tuturor raselor de pasari si mamifere de curte, existente in arealul de functiune al asociatiei; asigurarea si procurarea, in acest sens, a inelelor si marcajelor genealogice anuale, specifice fiecarei rase. Evidenta membrilor asociatiei prin confectionarea si eliberarea legitimatiilor.

b) Informarea intocmai, corecta si la timp, prin biblioteca de specialitate, informare electronica, corespondenta de profil, a membrilor asociatiei, despre: ultimele baremuri standardizate din tara si strainatate ce trebuie aplicate in gospodaria proprie, tehnologii de voliera nou aparute (hrana, ingrijire, asistenta sanitar -veterinara), manifestarile expozitionale si targuri zonale, nationale si internationale.

c) Sprijinirea membrilor asociatiei pentru procurarea materialului biologic de reproductie necesar, din tara si strainatate, facilitand, in cadrul legislatiei in vigoare, importul si exportul de pasari si mamifere mici de curte si a hranei agricole specifice prin realizarea de contracte cu firme sau unitati economice de resort;

d) Colaborarea cu medicii si farmacistii veterinari pentru organizarea actiunilor de prevenire si combatere a bolilor si daunatorilor in randul pasarilor si mamiferelor mici de curte si procurarea medicamentelor si a vaccinurilor, in acest sens.

e) Organizarea periodica a unor expozitii si targuri locale, zonale, nationale cu expunerea celor mai valoroase exemplare de pasari si mamifere mici crescute de membrii asociatiei cu invitarea si a altor crescatori din tara si strainatate si dezvoltarea unor legaturi de prietenie si colaborare cu acestia.

f) Crearea de ateliere proprii pentru confectionarea de articole indispensabile in desfasurarea activitatii, de la cele de prima necesitate (cuibare, boxe, hranitori, adapatori), a elementelor de constructie tipizate necesar contentiei exponatelor spre vizitarea publicului larg ( standuri, boxe, voliere, custi, microareale specifice) si pastrarea corespunzatoare a acestora in magazia asociatiei.

g) In cadrul expozitiei, pentru stimulare, acordarea de distinctii (diplome, cupe, insigne, placute etc.) membrilor asociatiei cu exemplarele de pasari si mamifere mici de curte, dupa arbitrarile comisiei tehnice de specialitate, ce poseda caracterele rasei in mod exceptional.

h) Organizarea unor consfatuiri pe teme de specialitate cu invitarea unor personalitati din lumea crescatorilor cu experienta, a arbitrilor nationali si internationali, etc.

i) Informarea publicului larg, prin mijloace mass – media (reviste, ziare, radio, TV, internet, film) si publicatii proprii (reviste, brosuri, cataloage de expozitie, postere, etc.) despre activitatea complexa si rezultatele crescatorilor de pasari si mamifere mici de curte din nordul Moldovei.

j)   Organizarea deplasarilor delegatiei asociatiei la manifestari expozitionale si targuri din tara si strainatate, cu procurarea unui mijloc adecvat de transport, aparat foto – video digital si prezentarea lotului reprezentativ de pasari si mamifere mici detinute de membrii asociatiei;

k) Facilitarea trimiterii unor membrii la cursuri de arbitraj sau chiar organizarea unor asemenea cursuri pe plan local.

l)  Apararea intereselor membrilor asociati fata de alte persoane, asociatii sau organisme care prin activitatea lor contravin reglementarilor Statutului

m) Poate angaja personal administrativ, cu caracter permanent sau temporar, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea generala a asociatiei.

Cap. III. MODUL DE DOBANDIRE SI DE PIERDERE A CALITATII DE ASOCIAT

Art. 12 – Calitatea de membru, de asociat:

a) Membrii fondatori – membrii care au semnat actul de constitutiv al asociatiei.

b) Membru activ al asociatiei poate fi orice cetatean, peste varsta de 16 ani, indiferent de nationalitate, sex, religie, domiciliu care este crescator, a cel putin, a unei rase de pasari sau mamifere mici de curte, a luat la cunostinta si este de acord cu respectarea continutului Actului Constitutiv si Statutul Asociatiei „Fantezia – Tara de Sus”, in baza unei cereri si a doua avize de recomandare a doi membrii vechi (exceptie membrii fondatori), cu plata anuala a cotizatiei de membru si aprobarea Consiliului Director al asociatiei. Un grup de cel putin 5 elevi, minori cu un reprezentant al acestora (si sub conducerea obligatorie a unei persoane fizice majore) poate fi considerat membru activ al asociatiei.

c) Cu aprobarea Adunarii Generale, un membru poate fi investit cu titlu de „membru de onoare” sau „membru emerit” (dintre acestia „ presedinte de onoare”) daca, prin activitatea si munca benefica depusa s-au distins in mod deosebit si constituie un exemplu demn de urmat pentru ceilalti asociati.

Art. 13. – Pierderea calitatii de asociat se consuma in urmatoarele cazuri:

a) Demisia scrisa sau deces;

b) Neplata cotizatiei la termenul prevazut in Statut;

c) Nerespectarea Statului, actele de indisciplina (furt, falsuri, distrugere de bunuri, a actelor, a arhivei, actiunea de a se lasa corupt in calitatea de membru in desfasurarea unor activitati oficiale, etc.) si neindeplinirea repetata, intocmai si la timp a sarcinilor primite prin organele de conducere a asociatiei, va duce, prin hotararea Consiliului Director la pierderea calitatii de membru asociat.

Cap. IV DREPTURILE SI OBLIGATIILOR ASOCIATILOR

Art. 14. – Drepturile membrilor asociati:

a) – A creste si ingriji pasari si mamifere mici de curte;

b) – A construi instalatii (voliere, custi, etc.) specifice, adaptate scopului urmarit, dar cu respectarea in totalitate a prevederilor legislative sanitar – veterinare in vigoare;

c) – A primi legitimatia de membru eliberata de Consiliul Director al asociatiei.

d) – A fi desemnat delegat, de a alege si de a fi ales in organele de conducere a asociatiei;

e) – A – si exprima liber opiniile personale, in legatura cu scopul si obiectivele asociatiei, in cadrul sedintelor organelor de conducere a asociatiei precum si in cadrul relatiilor cu alte organisme ale statului si asociatii obstesti.

f) – A contesta hotararile organelor de conducere, oral sau in scris (hotarari cu caracter general sau personal, cu privire la persona sa)

g) – A fi informat asupra ultimilor noutati si hotarari pendinte de activitatea asociatiei;

h) – A contribui, prin cunostintele proprii, teoretice si practice, prin investitiile si imputernicirile primite, la buna desfasurare a activitatii asociatiei;

i) – A beneficia de asistenta tehnica si sanitar – veterinara;

j) – A publica sau a face comunicari personale, legate de activitatea sa in asociatie, in organele mass – media din tara si strainatate;

k) – A sesiza, oral sau in scris, orice nereguli sau acte de incalcare a Statutului si a hotararilor organelor de conducere a asociatiei;

l)  – A fi recompensat pentru serviciile si rezultatul pozitiv al muncii depuse;

Art. 15. – Obligatiile membrilor asociati:

a). Sa respecte continutul Actului constitutiv, a Statutului si a hotararilor organelor de conducere a asociatiei;

b). Toate pasarile si mamiferele prezentate in expozitii sa posede inele, placute si carte de identitate matricola;

c). Sa vaccineze, ori de cate ori este nevoie si daca programele sanitar-veterinare teritoriale o impun, pasarile si mamiferele in ingrijire si sa faca dovada acestei actiuni;

d). Sa exprime o atitudine demna, civilizata si de respect fata de ceilalti membri a asociatiei si fata de terte persoane, in inter – relatiile specifice asociatiei;

e). Sa militeze neincetat pentru pastrarea si conservarea fondului genetic, pasari si mamifere, a asociatiei si sa nu apeleze la practici ilegale in crestere si ingrijire si nici in timpul expunerii, spre vizitarea publicului larg, a acestora.

f). Sa aduca, spre cunostinta, organelor de conducere a asociatiei, orice abatere a membrilor crescatori sau a tertilor, ce contravin articolelor prezentului Statut,

g). In cazul aparitiei, sa se aboneze la publicatia oficiala a asociatiei.

Cap. V CATEGORIILE DE RESURSE PATRIMONIALE

Art. 16. – Venituri:

a) Cotizatiile membrilor – o suma de bani anuala stabilita de Consiliul Director si validata de Adunarea generala a asociatiei, platita in primul trimestru al anului; Elevii, studentii si pensionarii (pe baza adeverintei de elev sau student si cupon de pensie) vor plati 50% din cotizatie.

b) Donatii – in bani sau obiecte, chiar mijloace fixe de inventar.

c) Sponsorizari diverse;

d) Venituri realizate din activitati directe cu percepere de cota parte din activitati de tombola, licitatii de pasari si mamifere mici, din taxele pentru vizitarea expozitiilor

e) Alte venituri prevazute de lege.

Cap. VI. ATRIBUTIILE ORGANELOR DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL ALE ASOCIATIEI

Art. 17. – Organele asociatiei sunt:

a) Adunarea generala;

b) Consiliul director;

c) Cenzorul.

Art. 18. – (1) ADUNAREA GENERALA este organul de conducere, alcatuit din totalitatea membrilor.

(2) Competenta adunarii generale cuprinde:

a) Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;

b) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiei financiare contabile;

c) Alegerea, pe o perioada de 4 ani si revocarea membrilor consiliului director;

d) Alegerea, pe o perioada de 4 ani si revocarea cenzorului;

e) infiintarea de filiale;

f) Modificarea actului constitutiv si a statutului;

g) Dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare.

h) Orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.

(3) Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an (in luna martie) si poate lua hotarari cu jumatate plus unu din membri sai. In cazul in care la prima convocare nu s-a intrunit numarul necesar de membri, adunarea generala se amana cu 24 ore, cand va avea loc indiferent de numarul celor prezenti.

(4) Hotararile luate de adunarea generala sunt obligatorii chiar si pentru membrii care nu au luat parte la adunare sau au votat impotriva. Hotararile adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz. Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. Hotararea instantei este supusa numai recursului.

Art. 19. – (1) CONSILIUL DIRECTOR asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale.

(2) in exercitarea competentei sale, consiliul director:

a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatia financiara contabila, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;

b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei.

c) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

(3) Consiliul Director este format din 7 membri plini si 2 membri supleanti, alesi prin vot secret de Adunarea Generala pentru o perioada de 4 ani, cu urmatoarea structura organizatorica: Presedinte de onoare, Presedinte, 3 Vicepresedinti, Presedintele comisiilor de arbitri, Secretar-financiar.

(4) Consiliul director isi va elabora un Regulament intern de Functionare, supus aprobarii Adunarii generale, care va cuprinde principalele atributiuni pe posturi si interrelatiile dintre ele, in virtutea celor stipulate in prezentul statut. Regulamentul intern de functionare va fi un act administrativ necesar si obligatoriu, pendinte de actualul Act constitutiv si Statut.

(5) Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa, in viata particulara, o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.

Art. 20. – Administratorul, ales de adunarea generala pe o perioada de 4 ani va gestiona intregul inventar de mijloace fixe si mobile, pastrarea in bune conditii a acestora la sediu-birou si in magazia asociatiei, asigurarea utilitatilor si reparatiilor necesare (cladire, energie electrica si calorica, apa, canal, etc.)

Art. 21 – (1) Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un Cenzor.

(2) In realizarea competentei sale cenzorul:

(a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;

(b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;

(c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de vot;

(d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

Cap. VII – DIZOLVAREA SI DESTINATIA BUNURILOR, in cazul dizolvarii asociatiei:

Art. 22. – (1) Asociatia se dizolva : a) de drept, prin nerealizarea scopului pentru care a fost constituita, lipsa numarului statutar de membri, imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a consiliului director; b) prin hotararea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz; c) prin hotararea adunarii generale in termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul – verbal, in forma autentica, se depune la judecatorie.

(2) Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.

(3) Lichidatorii, vor fi numiti de judecatorie care vor primi si pastra registrele si orice alte acte ale asociatiei. De asemenea ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordinea datei acestora.

(4) In cazul dizolvarii asociatiei bunurile ramase, in urma lichidarii, se vor transmite Asociatiei Judetene Columbofile Suceava, persoana juridica cu profil asemanator.

Cap. VIII – DISPOZITII FINALE

Art. 23. – Prezentul statut va intra in vigoare dupa obtinerea Certificatului de inscriere, ca dovada a personalitatii juridice, in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei municipiului Suceava, judetul Suceava.